">
$$img1$$

RADIO 101

News redakcija

Kocka li se Hrvatska sa iznosom većim od milijardu eura, koliko nam pripada iz Europskih fondova za razvoj vodnog gospodarstva - zaštitu voda i otpada?! Eurozastupnica Ivana Maletić je do sada u više navrata apelirala na potrebu snažnijeg korištenja europskog financiranja i pokretanje novih projekata za financiranje komunalne infrastrukture. U aktualnom programskom razdoblju 2014.-2020. vodno gospodarstvo obuhvaćeno je Operativnim programom Konkurentnost i kohezija u kojem je za Hrvatsku na raspolaganju 1,05 milijarde eura. S druge strane, sektor gospodarenja otpadom nalazi se pred velikim izazovima, budući da je do 2020. godine potrebno dostići zadani cilj Direktive o otpadu odnosno recikliranje 50 posto komunalnog otpada. Sa svojih 16 posto recikliranog otpada, Hrvatska je daleko od postavljenog uvjeta i hitno mora djelovati kako bi izbjegla moguće kazne, poručila je Maletić. Radi li se ovdje o strateškom nacionalnom interesu pitamo Ivanu Maletić.