">

PODCAST

Artikulacija 27.11.

ARTIKULACIJA

27.11.2016.

Gošće u ARTikulaciji su  izvršna direktorica Centra za ženske studije Nataša Medved i Anita Dremel iz programskog odbora Dana Marije Jurić Zagorke. Emisija donosi priloge o 14. Human rights film festivalu te o 6. Muvi-ju.

ARTikulacija 16.4.

2017.04.18.

ARTikulacija 2.4.

2017.04.02.

ARTikulacija 26.03.

2017.03.26.